Hlavne menu We are sorry, but magazine AMMO is suspended. Here is just read-only access to the articles archive. Some features are removed because they were outdated, pointless in read-only (voting and pools), or it was missused by spammers (comments) etc. Now the webpages aren't maintained so when something will get broken most probably it won't be fixed at all. If you liked our magazine then please make donation with paypal so we can pay for traffic on this server.

TOP Fantázia
01 Runy pri veštení 33 bodov
02 Úvaha 21 bodov
03 Stretnutie Spoločenstva Tolkiena 14 bodov
Najnovsie clanky
Kvalitné služby podľa skúseností iných - TopSlužby.sk
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka 2. časť
Neverwinter nights
Children Of Bodom-Hatebreeder
Kult Duny - 6. časť (Bonus)
Kult Duny - 5. časť (Filmy, Hry)
Dobré ráno. (morc certa, hora incerta...)
Kult Duny - 4. časť (Knihy 2/2)
Stretnutie Spoločenstva Tolkiena
GRAVE DIGGER – Knights Of The Cross
Kult Duny - 3. časť (Knihy 1/2)
Kult Duny - 2. časť (Pojmy)
Kult Duny - 1. časť (Úvod)
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka
Jackass
Vsetky clanky
Airsoft - Specnaz [4 clanky]
Básne [6 clankov]
Fantázia [4 clanky]
Runy pri veštení
Stretnutie Spoločenstva Tolkiena
Úvaha
Filmy a DVD [51 clankov]
Hardware [10 clankov]
Hry [170 clankov]
Hry, návody [6 clankov]
Hudba [8 clankov]
Internet [7 clankov]
Knihy [6 clankov]
O AMME [4 clanky]
Pandemonium [10 clankov]
Poviedky [14 clankov]
Programy [18 clankov]
Rôzne [8 clankov]
Technické [3 clanky]
Úvahy [8 clankov]
Výuka [50 clankov]
Zábava [5 clankov]
Zdravie [15 clankov]
Celkovy pocet clankov: 407
Runy 
Fantázia | Dna 15.8.2001 | Censored | 81 znamok, priemer 1.41 | 15509 videni | 1109 WAP videni

Odkiaľ sa vzali runy? Legenda hovorí, že tajomstvo rún získal sám najvyšší škandinávsky boh Odin. Aby získal moc nad runami, visel celých deväť dní a deväť nocí dolu hlavou pripichnutý svojou kopijou o jaseň Yggdrasil, tvoriaci zemskú os.
Slovo „runa“ znamená niečo ako tajomstvo, záhadu. Nejde totiž len o písmenká (ako naša abeceda), ale každá runa sa spája s nejakým bohom, každá z nich má svoj vlastný výklad, a preto runy slúžia aj ako veštecký a magický systém. Ak chce človek túto moc rún využiť, musí tomu veriť a brať to vážne. Mal by pri využívaní rún niečo obetovať, prinajmenej poriadne sústredenie, alebo môže niečo obetovať bohom (respektíve bohovia môžu chcieť obeť), veď Odin podstúpil veľa pre získanie múdrosti runového písma.
Runovej abecede sa hovorí „futhark“, podľa prvých jej šiestich písmen: f,u,th,a,r,k. V zásade existujú dva futharky, starší a mladší. Starší futhark je dvadsaťštyriznaková sada, mladší má iba šestnásť znakov. V období medzi nimi sa používala ešte jedna sada obsahujúca 33 znakov. Jednotnejší je akurát prvý (starší) futhark, pretože aby runy obsiahli znaky abecedy rôznych národov, vznikali nové runy, niektoré dokonca menili tvar alebo príslušnosť k znaku. V mladšom futharku vznikali napríklad „runy s bodkou“ aby bolo obsiahnutých dosť znakov. Čítali ste knihu Hobit od Tolkiena? Runový systém v knihe sa veru v niečom líši od futharku, ktorý popíšem ja. Aby nedošlo k nedorozumeniam, ja som sa bližšie zoznámil s anglosaským futharkom, preto môžu byť niektoré runy trochu odlišné.
Starší futhark je rozdelený na tri aetty, obsahujúce po osem rún. Každý aett je zasvätený jednému z bohov. Prvý je Freyov (alebo Freyrov) aett, druhý Hagalov aett a tretí Tyrov aett.


Freyov aett

Obrďż˝zok Prvá v pradí je runa feoh, prináležiaca práve Freyovi. Ona vlastne značí dobytok, no v dávnych dobách bol práve dobytok mierou bohatstva a Frey je boh plodnosti, ktorá je tiež jednou z jeho foriem. Symbolizuje nám teda hnuteľný majetok, či už peniaze, alebo citové a duchovné bohatstvo.

Obrďż˝zok Runa ur označuje pratura ako symbol fyzickej sily a vtrvalosti, odvahy, a veľkej moci slobody, takisto symbolizuje aj pevné zdravie. Okrem sily fyzickej značí aj citovú a duchovnú silu. Poprípade môže znamenať výzvu alebo úlohu vedúcu k dôležitej zmene.

Obrďż˝zok Thorn je runa plná energie, ktorá môže konať dobro, ale i spôsobiť chaos. Thorn znamená tŕň, čo je tiež dvojznačné. Tŕňom možno útočiť, trhať, avšak môže i chrániť ako plot. Predstavuje sily podvedomia, môže ukazovať na šťastie, skôr však na jeho nedostatok/odvrátenie

Obrďż˝zok Ansur. Ide o božskú runu predstavujúcu ovládanú, tvorivú božskú moc. Je tiež runou proroctiev a zjavení, múdrosti a komunikatívnosti, môže ísť o poučenie alebo dobrú radu.


Obrďż˝zok Rad. Táto runa značí cestu, koleso alebo jazdu. Cesta môže vyžadovať plánovanie, predvídavosť, odhodlanie, vytrvalosť. Môže to byť aj cesta životná alebo duchovná, predstavuje aj kolobeh života. Spája sa aj s doručením nejakej správy alebo rady.

Obrďż˝zok Runa ken znamená svetlo, svtlo, ktoré rozptyľuje tmu, umožňuje uvidieť. Po tomto videní by mal nasledovať aj nejaký čin. Spája sa aj s teplom rodinného kozuba, môže hovoriť o zrode novej myšlienky.


Obrďż˝zok Gyfu znamená dar. Dar káže obdarovanému odplatiť sa rovnako, vzniká nejaké puto, vzťah. Predstavuje aj spojenectvo v obchode alebo v láske, používa sa ako symbol bozku.


Obrďż˝zok Wyn je absolútne kladná runa. Hovorí, že všetko je absolútne v poriadku, súvisí s pocitom odmeny, radosti, môže znamenať blízkosť boha. Tiež spája s inými ľuďmi, pretože človek radosť málokedy prežíva sám.Hagalov aett

Obrďż˝zok Runa hagal predstavuje búrku s krupobitím, náhly a nečakaný zásah do života. Ide o nepriaznivú runu, značí ťažkosti chorobu, zranenie. V súvislosti s inými runami má obmedzujúci až prerušujúci účinok.Obrďż˝zok Nyd symbolizuje čas núdze, varuje pred niečím riskantným, hovorí, že treba počkať, má v sebe i zásobu vnútornej sily, odhodlanie vydržať. Na iné runy má odďaľujúci účinok.Obrďż˝zok Runa is značí ľad. Predstavuje prekážku v živote/práci, znamená aj vyprchávanie náklonnosti. Môže upokojiť, chráni pred kúzlami a čarami, na ostatné runy má odďaľujúci alebo ochranný účinok.Obrďż˝zok Runa ger označuje žatvu, bohatú úrodu. Znamená kolobeh ročných období, no je to aj runa spravodlivosti. Nielen odmeňuje dobré, ale aj trestá zlé.Obrďż˝zok Eoh znamená tis. Ide o runu smrti, ale terba to chápať ako znovuzrodenie do čohosi nového, obsahuje vytrvalosť a pokračovanie. Tak ako Vikingovia odchádzali po smrti do Valhaly, koniec čohosi je začiatkom iného.Obrďż˝zok Peorth sa spája s hazardom, hrou osudu, jeho uchopenia do vlastných rúk. Znamená aj odhalenie tajomstva alebo čohosi skrytého. Varuje, že treba uprednostniť rozum pred pudmi a vášňami.Obrďż˝zok Eolh je mocná ochranná runa. Z duchovného hľadiska znamená siahanie po niečom božskom. Má v sebe myšlienku úspechu pri nejakom podujatí.Obrďż˝zok Sigel je runa slnka. Predstavuje výhru svetla nad tmou, znamená víťazstvo, no možno ju použiť aj ako útočnú silu.
Tyrov aett

Obrďż˝zok Tyr je runa zasvätená bohovi Tyrovi, bohovi spravodlivosti a čestných zákonov, úspechu za cenu obety a okrem tohto všetkého v sebe nesie táto runa aj odhodlanie.


Obrďż˝zok Beorc značí znovuzrodenie, očistu, uzdravenie. Je aj runou domova a rodiny, môže znamenať narodenie (aj symbolicky, napr. Zrod myšlienky).Obrďż˝zok Ehwaz je runou dôvery, spojenectva ako napr. Medzi jazdcom a koňom, mužom a ženou – dvoma polovicami jedného celku. Znamená ovládanú zmenu, pokrok, niekedy cestu.Obrďż˝zok Man stelesňuje ľudskosť, tie vlastnosti, ktorými sa odlišujeme od zvierat – reč, predstavivosť, inteligenciu. OBsahuje aj paradox. Človek ako príslušník ľudskej rodiny je odkázaný sám na seba. Táto runa zahŕňa aj spoluprácu dvoch jednotlivcov v prospech celku.


Obrďż˝zok Runa lagu označuje vodu. Presne podľa nej obsahuje v sebe premenlivosť, nestálosť, z čoho niekedy môže vyplynúť nepriazeň. Znamená i silu podvedomia, intuíciu, psychické schopnosti. Je považovaná za absolútne stelesnenie ženskosti.


Obrďż˝zok Ing znamená vyvrcholenie, ukončenie. Je runou silnej rodiny a bezpečného domova. Má aj ochranné účinky, obsahuje aj svetlo ožarujúce tmu, duchovné hľadanie.


Obrďż˝zok Daeg znamená deň, predstavuje božské svetlo, je runou rastu, jasu, pokroku.Obrďż˝zok Odel označuje krajinu predkov, domov (aj duchovný) alebo aj vlastnítvo, prípadne bohatstvo či dedičstvo. Napr. vlastnosti, čo sme získlali od svojich predkov a odovovzdáme potomkom. Môže to byť aj všetko, čo ste nadobudli počas svojho života. Predstavuje aj silu pevnej rodiny.


V ďalšom článku sa pozrieme na to ako runy možno využiť. Pôjde o veštenie, runové zaklínadlá a splietanie rún. Máte sa na čo tešiť.


Najnovsie clanky od tohto redaktora
Podobne clanky