Hlavne menu We are sorry, but magazine AMMO is suspended. Here is just read-only access to the articles archive. Some features are removed because they were outdated, pointless in read-only (voting and pools), or it was missused by spammers (comments) etc. Now the webpages aren't maintained so when something will get broken most probably it won't be fixed at all. If you liked our magazine then please make donation with paypal so we can pay for traffic on this server.

TOP Filmy a DVD
01 Jackass 113 bodov
02 Rammstein - Live Aus Berlin 105 bodov
03 Princezn Mononoke 59 bodov
04 A je to 56 bodov
05 Pn Prsteov 46 bodov
06 Matrix 42 bodov
07 Kult Duny - 4. as (Knihy 2/2) 39 bodov
08 Alien versus Predator 37 bodov
09 Kult Duny - 1. as (vod) 34 bodov
10 Kult Duny - 3. as (Knihy 1/2) 32 bodov
11 Kult Duny - 5. as (Filmy, Hry) 32 bodov
12 Antirecenzia na Pna Prsteov 29 bodov
13 Matrix Revisited 28 bodov
14 Steve O Dont try this at home 28 bodov
15 Dracula 26 bodov
Najnovsie clanky
Kvalitn sluby poda sksenost inch - TopSluby.sk
LOTR - Dve vee - Parodia - Scnka 2. as
Neverwinter nights
Children Of Bodom-Hatebreeder
Kult Duny - 6. as (Bonus)
Kult Duny - 5. as (Filmy, Hry)
Dobr rno. (morc certa, hora incerta...)
Kult Duny - 4. as (Knihy 2/2)
Stretnutie Spoloenstva Tolkiena
GRAVE DIGGER Knights Of The Cross
Kult Duny - 3. as (Knihy 1/2)
Kult Duny - 2. as (Pojmy)
Kult Duny - 1. as (vod)
LOTR - Dve vee - Parodia - Scnka
Jackass
Vsetky clanky
Airsoft - Specnaz [4 clanky]
Bsne [6 clankov]
Fantzia [4 clanky]
Filmy a DVD [51 clankov]
A je to
AMMO FILMIK
Alien versus Predator
Antirecenzia na Pna Prsteov
Antirecenzia na Pna Prsteov, as 2
I, Robot
Immortal ad vitam
Jackass
Kaena
Kult Duny - 1. as (vod)
Kult Duny - 2. as (Pojmy)
Kult Duny - 3. as (Knihy 1/2)
Kult Duny - 4. as (Knihy 2/2)
Kult Duny - 5. as (Filmy, Hry)
Kult Duny - 6. as (Bonus)
Lords Of The Rings (kreslen Pn Prsteov)
Matrix ANTIRevolutions
Matrix Revisited
Matrix zskal platinov DVD
Mme prv Slovensk zlat DVD!!!
Predaj DVD video v R/SR vzrstol viac ako dvojnsobne
Predaj DVD video v eskej republike v roku 2002
Princezn Mononoke
Prjmy z predaja DVD video a VHS prekonali trby z kn
Pn Prstenů:Společenstvo Prstenů
Pn Prsteov
Rat Race
Steve O Dont try this at home
The Village
Three Kings
Van Helsing
iesty zmysel (repete)
viac...
Hardware [10 clankov]
Hry [170 clankov]
Hry, nvody [6 clankov]
Hudba [8 clankov]
Internet [7 clankov]
Knihy [6 clankov]
O AMME [4 clanky]
Pandemonium [10 clankov]
Poviedky [14 clankov]
Programy [18 clankov]
Rzne [8 clankov]
Technick [3 clanky]
vahy [8 clankov]
Vuka [50 clankov]
Zbava [5 clankov]
Zdravie [15 clankov]
Celkovy pocet clankov: 407
Pn prsteov: Dve vee 
Filmy a DVD | Dna 20.5.2003 | Censored | 19 znamok, priemer 1.36 | 4050 videni | 534 WAP videni

o oakva od druhho dielu Pna prsteov: Dve vee? Je ako prv diel? Je in? Ak je? Pravdepodobne vm bude pripada lep ako Spoloenstvo prstea. Je aknej, vlastne sa stle nieo deje a aj ke je to op asi trojhodinov film, nemali by ste pri om zaspa.
LOTR dvojka nezana celkom tam, kde jednotka skonila. Najprv nm uke, kde skonil Gandalf. Rtiac sa do hlbiny jeho ruka zachyt vypadnut me, ktor za spky iskier sek do balroga. Plieska ich o steny, balrogove krdla nemaj miesto, a obaja bojujci spadn do vody...
Celkove sa tu rozbiehaj pribline tri dejov lnie. Je tu Gandalfovo znovuzrodenie, Aragorn, Legolas a Gimli nahaj kretov, ktor uniesli Pipina a Smieka. Samozrejme Frodo a Sam kraj do Mordoru s Glumom v ptch. Prve Glum je tou najasnejou postavou v tomto dieli. iadny herec by ho nezahral lepie. Je vemi prirodzen, ahko uverte, e bol tak naozaj. Ale vrcholn vkon v podan Gluma je hdka medzi jeho dvomi ja. plne sa men mimika, oi (pravdae aj hlas, ktor vyrenderovan nie je :), a pohad kamery spsobil, e som si nebol chvu ist, i tam nhodou nie s dvaja Glumovia/Smegolovia. Filthy little hobbits, they stole It from us... Treba to proste vidie. Super je aj scna, ke ulov rybu v zakzanom jazierku, uvidte :)
V tejto dejovej lnii Froda stretne/zajme Faramir. A tu prichdza jedin zmena, ktor sa mne osobne vbec nepila. Faramir je sce Boromirovm bratom, ale zrove je in a u od zaiatku nechce Frodovi Prste vzia. Teraz ho chce zavies do Minas Tirith, ale a pri toku Nazgula v Osgiliathe sa rozhodne Froda necha s. Je to tak trochu pofidrne. Ale budi, stalo sa, hoci ostatn zmeny poda ma nenaruuj prli koncepciu knihy.
V Aragornovej lnii sa nadkrtne nieo, o potom bude nasledova poas celho filmu. Aragorn a Legolas beia popredku, Gimli za nimi zaostva a omre: My trpaslci sme nebezpen beci, ale na krtke trate... Takch vtipnch scnok s Gimlim v hlavnej lohe je tu niekoko. Ke tto trojica prde ku kope mtvych kretov, uasnete ako vie Aragorn ta stopy. Poda otlaku vho zadku na sedadle v kine by asi vedel poveda ako vs ta prdelka bolela.
V Edorase (sdlo Theodna) sa je tie na o dva. Jednak je dobre spraven prostredie a aj scna s Theodnovm uzdravenm. Ke ho prvkrt uvidte, bude to... ...zvltne.To u je hdam staroba na druh. A ke uvidte Grmu ervivca, nemte ani zamak pochybnosti kto je tu hajzel. M aj ten typick vtierask prstup a chovanie. Pila sa mi najm scna, ke Saruman vyrbal vbuninu a priiel Grma so sviekou v ruke. Saruman potom s vrazom na tvri, ktor si nechvame pre tch menej inteligentnch zadral ruku so sviekou. Ke sa u Grma prezvedel, na o to bude, priiel argument, e aj tak bud potrebova desiatky tisc vojakov, aby dobyli Helmov ab. A tak si obas povieme ako on: But my lord, there is no such force in Middle earth... Lene staia dva kroky na blkn, aby tak silu uvidel :).
Teda ke Gandalf zbav Theodna Sarumanovho vplyvu (nastane fakticky asn premena), rozhodne kr stiahnu sa do Helmovho abu. Cestou ich napadn jazdci na vrrkoch (proste prerasten vlci). Tu bude ma Aragorn veru namle, ale Arwen mu nejak na diaku pome, alebo tak nieo. Nebude vak jedin, kto si o Aragorna rob starosti, v Edorase sa doho zabila aj Ewyn, ale jej lska ostane nenaplnen. Ono, Elrond tlail na Aragorna, aby sa vzdal Arwen (je tam celkom impresvna scna, ke akoe Aragorn umrie), tak sa mohlo velio sta.
ab potom bud musie ubrni pred cca 10 000 kretmi. To bude plne eo-uo. Gimli ns zase rozosmeje, napr. ska si krkov koeu, ktor je mu pravdae dlh, a on sa bude saova, e je to zke na hrudi. Na pomoc bojovnkom Elrond (mono trochu po vntornom rozpore) pole asi 300 elfskch lukostrelcov, ktor veru dobre pomu. Aby Legolas nhodou pri tokch elfoch nezovednel, zasurfuje si po schodoch na tte. Trochu ujet (ako aj jeho vskok na beiaceho koa). Na slovo samozrejme prde aj Sarumanova vbunina, ktor mus zapli kret s fakou. Okamite sa vm bude asociova s olympijskm ohom. Ale potom prde poriadny bumbc, mega-pecka-leha, ke uvidte tie kvdre vo vzduchu... nechcel by som tam by. kreti veselo pouvaj ben rebrky a aj nejak extra na zchytnch lanch, take zanedlho je to navlsku a nakoniec pome aj Gandalf.
Fu u je toho dos, ale film ete nekon. Ke sa Pipinovi a Smiekovi so znanou dvkou astia podar unikn zo zajatia, vkroia do tajomnho Fangornovho lesa, kde natrafia rovno na Stromobrada (ktorho meno v elfine je Fangorn :) A ktoe je Stromobrad? Je to ent, pastier stromov, sm vyzer tak nejak ako strom. Dos vstine je zachovan aj jeho spsob vyjadrovania, hm-hom, burrum... Sce vo filme bude treba entov troku postri, ale bez nich by elezn ps nepadol.
Toto mi pripomna aliu vec, obas sa vo filme vyskytne nejak presn hlka z knihy. Ke sa Stromobrad rozpli nad vyplenm lesom, spomna, e mnoh stromy poznal od orieka, mnoh mali vlastn hlasy. Alebo inde, ke Frodo a Sam zpasia s Glumom, Frodo hovor: Toto je ihadlo, bla bla Presne ako z knihy vyit. Takisto plne ku koncu filmu, Sam rozma nad hrdinami v prbehoch. Mono tam vbec nechceli by, ale boli a nevzdali to. Mono aj oni raz bud v nejakom prbehu Porozprvaj nm o Frodovi a Vekom Prsteni...
Toto boli zpisky z ervenej knihy, ktor som napsal ja, hobit Bilbo... Tak, meme aka na tret diel, na ktor sa nm po druhom urite bud zbieha slinky. Vylo im to, vylo, mono nie vetko, ale tak i onak, Pn Prsteov: Dve vee je velice pozeraten film aj pre tch, ktor o om ani nepouli.


Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa Obr�zok - Klikni a zv�?�� sa
Najnovsie clanky od tohto redaktora
Podobne clanky