Hlavne menu We are sorry, but magazine AMMO is suspended. Here is just read-only access to the articles archive. Some features are removed because they were outdated, pointless in read-only (voting and pools), or it was missused by spammers (comments) etc. Now the webpages aren't maintained so when something will get broken most probably it won't be fixed at all. If you liked our magazine then please make donation with paypal so we can pay for traffic on this server.

TOP Výuka
01 Maľované krížovky 103 bodov
02 OpenGL, lákadlo 38 bodov
03 MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP) 28 bodov
04 OpenGL, časť 1 21 bodov
05 Huffmanove kódovanie 19 bodov
06 Pascal, časť 1 18 bodov
07 Ako tlačiť s HP 16 bodov
08 Základy HTML časť 2 16 bodov
09 Základy HTML časť 3 13 bodov
10 Hry pre nenáročných + zdrojáky 10 bodov
11 OpenGL, úvod 8 bodov
12 Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0 7 bodov
13 OpenGL – Intermezzo 1 7 bodov
14 OpenGL povinná literatúra 6 bodov
15 Základy HTML časť 1 6 bodov
Najnovsie clanky
Kvalitné služby podľa skúseností iných - TopSlužby.sk
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka 2. časť
Neverwinter nights
Children Of Bodom-Hatebreeder
Kult Duny - 6. časť (Bonus)
Kult Duny - 5. časť (Filmy, Hry)
Dobré ráno. (morc certa, hora incerta...)
Kult Duny - 4. časť (Knihy 2/2)
Stretnutie Spoločenstva Tolkiena
GRAVE DIGGER – Knights Of The Cross
Kult Duny - 3. časť (Knihy 1/2)
Kult Duny - 2. časť (Pojmy)
Kult Duny - 1. časť (Úvod)
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka
Jackass
Vsetky clanky
Airsoft - Specnaz [4 clanky]
Básne [6 clankov]
Fantázia [4 clanky]
Filmy a DVD [51 clankov]
Hardware [10 clankov]
Hry [170 clankov]
Hry, návody [6 clankov]
Hudba [8 clankov]
Internet [7 clankov]
Knihy [6 clankov]
O AMME [4 clanky]
Pandemonium [10 clankov]
Poviedky [14 clankov]
Programy [18 clankov]
Rôzne [8 clankov]
Technické [3 clanky]
Úvahy [8 clankov]
Výuka [50 clankov]
Ako tlačiť s HP
Algoritmy v grafoch
Fake2
Faktúrka
Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0
Fract
HLSaver
Hry pre nenáročných + zdrojáky
Huffmanove kódovanie
IPicture2 & aggresiveoptimize.h
Maľované krížovky
MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP)
OpenGL - GLWnd
OpenGL AMMO Saver
OpenGL povinná literatúra
OpenGL – Intermezzo 1
OpenGL, časť 10
OpenGL, časť 11
OpenGL, časť 12
OpenGL, časť 14
OpenGL, časť 15
OpenGL, časť 16
OpenGL, časť 17
OpenGL, časť 18
OpenGL, časť 7
OpenGL, časť 8
OpenGL, časť 9
Opengl – Cloth Simulation
RenameR
SkinMagic
WinSocket Communication via VC++
Údajové štruktúry
viac...
Zábava [5 clankov]
Zdravie [15 clankov]
Celkovy pocet clankov: 407
OpenGL, časť 13 
Výuka | Dna 4.7.2002 | Johny | 5 znamok, priemer 2.40 | 6656 videni | 1104 WAP videni

Hovorí sa, že 13 je nešťastné číslo. V niektorých budovách dokonca takéto poschodie aj chýba a jednoducho ho preskočia. Rozmýšľal som či ho preskočím aj ja, ale hneď som prišiel na to, že to nie je treba. A dokonca Vás presvedčím, že čo také Vám môže číslo 13 pekného priniesť. V dnešnej časti si ukážeme ako dostať na obrazovku nejaké písmenká. Teda bude to o texte a o tom ako ho v OpenGL použiť.

V zásade existuje viacej možností ako umiestniť text v OpenGL, jednu možnosť si ukážeme dnes. Táto varianta používa fonty, ktoré sú „windowsácke“. Druhá varianta využíva fonty, ktoré berie z obrázku a jednoducho lepí správne obrázky vedľa seba. A neskôr si ukážeme ako urobiť 3D font.

Každý font, ktorý nainštalujete do windowsu môžete použiť vo vašich programoch. A tieto fonty vyzerajú oveľa lepšie jako nejaký nápis na textúre a navyše ich môžete meniť za behu programu.

Spravíme funckiu, ktorá bude jako klasická funkcia pre výpis, ale bude vypisovať do okna OpenGL. Napr. GlPrint(“Hello”);

Budeme používať wgl funckie z windowsu na vytvorenie fonru.


#include <windows.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <glgl.h>
#include <glglu.h>
#include <glglaux.h>

HDC hDC=NULL;
HGLRC hRC=NULL;
HWND hWnd=NULL;
HINSTANCE hInstance;

Base bude náš Display list pre font.

Gluint base;
GLfloat cnt1;
GLfloat cnt2;

bool keys[256];
bool active=TRUE;
bool fullscreen=TRUE;

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);


Teraz vytvoríme náš font. Toto je asi najťžšia časť, pretože ideme manipulovať s windowsáckym fontom.

GLvoid BuildFont(GLvoid)
{
HFONT font;

base = glGenLists(96);

HFONT je handle na font. Vo Windowse veľmi často používane slovíčko HANDLE. Je to čosi ako pointer, ale vobec sa to tak nedá použiť ;o). Akási premenná, ktorá slúži na identifikovanie alebo na odkaz. Nepoznám presnú definíciu.

Teraz si vytvoríme náš font, určíme jeho veľkosť, výšku a šírku
font = CreateFont( -24,
0,

ďaľší parameter by spôsobil rotáciu fontu, ďaľší parameter je ťiež nejaký uhol orientácie, ale presný efekt popísať neviem, nejaká rotácia okolo x osi vzhľadom na… v MSDN je to presne napísané, ale po anglicky.

0,
0,

Ďaľší parameter je váha, alebo ťiež mohutnosť fontu, môžete použiť čísla od 0 do 1000. Font bude tučnejší.

FW_BOLD,

Ďaľej sú to parametre či bude font Italic, podčiarknutý alebo preškrtnutý.

FALSE,
FALSE,
FALSE,

Ďaľší parameter opisuje charakterovú sadu, napr. CHINESEBIG5_CHARSET, GREEK_CHARSET, RUSSIAN_CHARSET, DEFAULT_CHARSET, ... ANSI je taká univerzálna sada.

ANSI_CHARSET,

Ďaľší parameter určí, že ak je viacej fontov s tým istým menom, tak nech použije ten, ktorý je truetype font. Napr. OUT_TT_PRECIS , OUT_TT_ONLY_PRECIS.

OUT_TT_PRECIS,

Ďaľší parameter je clipping precision. Tento parameter necháme na default hodnote.

CLIP_DEFAULT_PRECIS,


Ďaľší parameter je kvalita, PROOF, DRAFT, NONANTIALIASED, DEFAULT alebo ANTIALIASED.

ANTIALIASED_QUALITY,

Ďalej zvolíme family a pitch nastavenia.
DEFAULT_PITCH, FIXED_PITCH a VARIABLE_PITCH
FF_DECORATIVE, FF_MODERN, FF_ROMAN, FF_SCRIPT, FF_SWISS, FF_DONTCARE.

FF_DONTCARE|DEFAULT_PITCH,


A nakoniec si zvolíme font, ktorý chceme použiť.

"Courier New");


Vyberieme font pomocou SelectObject do hDC a vytvoríme 96 display listov začínajúcich so znakom 32, čo je medzera.

SelectObject(hDC, font);

wglUseFontBitmaps(hDC, 32, 96, base);
}

A tu je funckia, ktorá zmaže všetky Display Listy.

GLvoid KillFont(GLvoid)
{
glDeleteLists(base, 96);
}


A teraz funckia, ktorá bude vypisovať text na obrazovku. Jako vidíte má premenlivý počet parametrov, aby sa čo najviac podobala klasickej funckii pre výstup.


GLvoid glPrint(const char *fmt, ...)
{

char text[256];
va_list ap;if (fmt == NULL)
return;

va_start(ap, fmt);
vsprintf(text, fmt, ap);
va_end(ap);

glPushAttrib nám zabezpečí, že sa vyhneme problémom, ak používame v našom programe aj iné Display listy.
Ďalej sa musíme posunúť o 32 v Display listoch, lebo ideme až od znaku 32.

glPushAttrib(GL_LIST_BIT);
glListBase(base - 32);

A teraz hromadne zavoláme glCallLists, ktorá zavolá všetky Display listy podľa čísla znakov v ASCII tabuľke. Čísla predstavujú zároveň čísla Display Listov. Parametre sú počet, typ premenných a dáta.

Možno sa divíte prečo sa všetky nevykreslia na to isté miesto, ale OpenGL si pamätá, kde bol vykreslený posledný Display List a nastaví sa na pravý roh posledne vykresleného.

glCallLists(strlen(text), GL_UNSIGNED_BYTE, text);
glPopAttrib();
}


int InitGL(GLvoid)
{
glShadeModel(GL_SMOOTH);
glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);
glClearDepth(1.0f);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthFunc(GL_LEQUAL);
glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);

BuildFont();

return TRUE;
}


int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
glLoadIdentity();
glTranslatef(0.0f,0.0f,-1.0f);

glColor3f(1.0f*float(cos(cnt1)),1.0f*float(sin(cnt2)),1.0f-0.5f*float(cos(cnt1+cnt2)));

glRasterPos2f(-0.45f+0.05f*float(cos(cnt1)), 0.35f*float(sin(cnt2)));

glPrint("Active OpenGL Text %7.2f", cnt1);

cnt1+=0.051f; // Increase The First Counter
cnt2+=0.005f; // Increase The Second Counter
return TRUE; // Everything Went OK
}


if (!UnregisterClass("OpenGL",hInstance))
{
MessageBox(NULL,"Could Not Unregister Class.","SHUTDOWN ERROR",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
hInstance=NULL;
}

KillFont();
}

Skúste sa pohrať so zväčšovaním a zmenšovaním fontu.

http://www.softsklad.host.sk/opengl/lesson13.zip


Najnovsie clanky od tohto redaktora
Podobne clanky