Hlavne menu We are sorry, but magazine AMMO is suspended. Here is just read-only access to the articles archive. Some features are removed because they were outdated, pointless in read-only (voting and pools), or it was missused by spammers (comments) etc. Now the webpages aren't maintained so when something will get broken most probably it won't be fixed at all. If you liked our magazine then please make donation with paypal so we can pay for traffic on this server.

TOP Výuka
01 Maľované krížovky 103 bodov
02 OpenGL, lákadlo 38 bodov
03 MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP) 28 bodov
04 OpenGL, časť 1 21 bodov
05 Huffmanove kódovanie 19 bodov
06 Pascal, časť 1 18 bodov
07 Ako tlačiť s HP 16 bodov
08 Základy HTML časť 2 16 bodov
09 Základy HTML časť 3 13 bodov
10 Hry pre nenáročných + zdrojáky 10 bodov
11 OpenGL, úvod 8 bodov
12 Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0 7 bodov
13 OpenGL – Intermezzo 1 7 bodov
14 OpenGL povinná literatúra 6 bodov
15 Základy HTML časť 1 6 bodov
Najnovsie clanky
Kvalitné služby podľa skúseností iných - TopSlužby.sk
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka 2. časť
Neverwinter nights
Children Of Bodom-Hatebreeder
Kult Duny - 6. časť (Bonus)
Kult Duny - 5. časť (Filmy, Hry)
Dobré ráno. (morc certa, hora incerta...)
Kult Duny - 4. časť (Knihy 2/2)
Stretnutie Spoločenstva Tolkiena
GRAVE DIGGER – Knights Of The Cross
Kult Duny - 3. časť (Knihy 1/2)
Kult Duny - 2. časť (Pojmy)
Kult Duny - 1. časť (Úvod)
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka
Jackass
Vsetky clanky
Airsoft - Specnaz [4 clanky]
Básne [6 clankov]
Fantázia [4 clanky]
Filmy a DVD [51 clankov]
Hardware [10 clankov]
Hry [170 clankov]
Hry, návody [6 clankov]
Hudba [8 clankov]
Internet [7 clankov]
Knihy [6 clankov]
O AMME [4 clanky]
Pandemonium [10 clankov]
Poviedky [14 clankov]
Programy [18 clankov]
Rôzne [8 clankov]
Technické [3 clanky]
Úvahy [8 clankov]
Výuka [50 clankov]
Ako tlačiť s HP
Algoritmy v grafoch
Fake2
Faktúrka
Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0
Fract
HLSaver
Hry pre nenáročných + zdrojáky
Huffmanove kódovanie
IPicture2 & aggresiveoptimize.h
Maľované krížovky
MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP)
OpenGL - GLWnd
OpenGL AMMO Saver
OpenGL povinná literatúra
OpenGL – Intermezzo 1
OpenGL, časť 10
OpenGL, časť 11
OpenGL, časť 13
OpenGL, časť 14
OpenGL, časť 15
OpenGL, časť 16
OpenGL, časť 17
OpenGL, časť 18
OpenGL, časť 7
OpenGL, časť 8
OpenGL, časť 9
Opengl – Cloth Simulation
RenameR
SkinMagic
WinSocket Communication via VC++
Údajové štruktúry
viac...
Zábava [5 clankov]
Zdravie [15 clankov]
Celkovy pocet clankov: 407
OpenGL, časť 12 
Výuka | Dna 19.6.2002 | Johny | 2 znamky, priemer 2.00 | 5902 videni | 1100 WAP videni

Opengl, časť 12

V tejto časti si ukážeme, čo je to Display List a ako sa to dá použiť. Display listy nielen, že uľahčujú robotu a prehľadnosť programov, ale tiež prispievajú k rýchlosti renderovania.

Ide o to, že naučíme Opengl určitú postupnosť polygónov, farieb, prípadne textúr. Opengl si to zapamätá a keď chceme všetko toto vykresliť stačí zavolať 1 riadkom príslušný kód a všetko, čo sme nadefinovali sa vykreslí.

Predstavte si, že by ste robili nejakú 3D hru, ktorá by sa volala bludisko a chceli by ste, aby pozostávalo z kociek. Bolo by dosť pracné vždy, keď chcete vykresliť kocku, písať x riadkov kódu. Stačí keď raz naučíte Opengl, jako má kocka vyzerať a potom stačí vždy už len zavolať príkaz na kreslenie kocky a je to.


#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <glgl.h>
#include <glglu.h>
#include <glglaux.h>

HDC hDC=NULL;
HGLRC hRC=NULL;
HWND hWnd=NULL;
HINSTANCE hInstance;

bool keys[256];
bool active=TRUE;
bool fullscreen=TRUE;


GLuint texture[1];
GLuint box;
GLuint top;
GLuint xloop;
GLuint yloop;

GLfloat xrot;
GLfloat yrot;static GLfloat boxcol[5][3]=
{
// Bright: Red, Orange, Yellow, Green, Blue
{1.0f,0.0f,0.0f},{1.0f,0.5f,0.0f},{1.0f,1.0f,0.0f},{0.0f,1.0f,0.0f},{0.0f,1.0f,1.0f}
};

static GLfloat topcol[5][3]=
{
// Dark: Red, Orange, Yellow, Green, Blue
{.5f,0.0f,0.0f},{0.5f,0.25f,0.0f},{0.5f,0.5f,0.0f},{0.0f,0.5f,0.0f},{0.0f,0.5f,0.5f}
};

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); // Declaration For WndProc


Teraz vytvoríme naše Display Listy, budú 2.


GLvoid BuildLists()
{

box=glGenLists(2);
glNewList(box,GL_COMPILE);

Opengl si celý list prekompiluje pre svoje potreby, je to podobne ako s exe súborom.

glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);

glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, -1.0f, 1.0f);

glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, -1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
glEnd();


A ukončíme…
glEndList();
Teraz vytvoríme druhý list box, kde budú len vrchy.
top=box+1;

glNewList(top,GL_COMPILE);

glBegin(GL_QUADS);
glTexCoord2f(0.0f, 1.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, -1.0f);
glTexCoord2f(0.0f, 0.0f); glVertex3f(-1.0f, 1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 0.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, 1.0f);
glTexCoord2f(1.0f, 1.0f); glVertex3f( 1.0f, 1.0f, -1.0f);
glEnd();


glEndList();
}

Pre nahrávanie textúry platí to isté, čo v predchádzajúcich častiach.

if (TextureImage[0]=LoadBMP("Data/Cube.bmp"))

int InitGL(GLvoid)
{
if (!LoadGLTextures())
{
return FALSE;
}
BuildLists();
glEnable(GL_TEXTURE_2D);
glShadeModel(GL_SMOOTH);
glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.5f);
glClearDepth(1.0f);
glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthFunc(GL_LEQUAL);

glEnable(GL_LIGHT0);
glEnable(GL_LIGHTING);
glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);

glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT, GL_NICEST);
return TRUE;


int DrawGLScene(GLvoid)
{
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[0]);

for (yloop=1;yloop<6;yloop++)
{
for (xloop=0;xloop<yloop;xloop++)
{

glLoadIdentity();
glTranslatef(1.4f+(float(xloop)*2.8f)-(float(yloop)*1.4f),((6.0f-float(yloop))*2.4f)-7.0f,-20.0f);


glRotatef(45.0f-(2.0f*yloop)+xrot,1.0f,0.0f,0.0f);
glRotatef(45.0f+yrot,0.0f,1.0f,0.0f);
glColor3fv(boxcol[yloop-1]);

A pre zavolanie pou6ijeme glCallList.

glCallList(box);
glColor3fv(topcol[yloop-1]);

glCallList(top);
}
}
return TRUE; }SwapBuffers(hDC);
if (keys[VK_LEFT])
{
yrot-=0.2f;
}
if (keys[VK_RIGHT])
{
yrot+=0.2f;
}
if (keys[VK_UP])
{
xrot-=0.2f;
}
if (keys[VK_DOWN])
{
xrot+=0.2f;
}if (keys[VK_F1])
{
keys[VK_F1]=FALSE;
KillGLWindow();
fullscreen=!fullscreen;
f (!CreateGLWindow("Display List Tutorial",640,480,16,fullscreen))
{
return 0;
}
}
}
}

Display listy nie sú nič ťažké, je to podobné ako keď robíte nejakú procedúru. Nevýhodou môže byť napríklad, keď potrebujete, aby Váš objekt bol ohybný. Napríklad nejaký panáčik, ktorý pohybuje rukami. Vtedy by ste museli meniť stále Display list a to by skôr spomalilo ako zrýchlilo. Ďalší spôsob sú vertex array, ktoré si ukážeme neskôr.

http://www.softsklad.host.sk/opengl/lesson12.zip


Najnovsie clanky od tohto redaktora
Podobne clanky