Hlavne menu We are sorry, but magazine AMMO is suspended. Here is just read-only access to the articles archive. Some features are removed because they were outdated, pointless in read-only (voting and pools), or it was missused by spammers (comments) etc. Now the webpages aren't maintained so when something will get broken most probably it won't be fixed at all. If you liked our magazine then please make donation with paypal so we can pay for traffic on this server.

TOP Výuka
01 Maľované krížovky 103 bodov
02 OpenGL, lákadlo 38 bodov
03 MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP) 28 bodov
04 OpenGL, časť 1 21 bodov
05 Huffmanove kódovanie 19 bodov
06 Pascal, časť 1 18 bodov
07 Ako tlačiť s HP 16 bodov
08 Základy HTML časť 3 13 bodov
09 Hry pre nenáročných + zdrojáky 10 bodov
10 OpenGL, úvod 8 bodov
11 Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0 7 bodov
12 OpenGL – Intermezzo 1 7 bodov
13 OpenGL povinná literatúra 6 bodov
14 Základy HTML časť 1 6 bodov
15 WinSocket Communication via VC++ 6 bodov
Najnovsie clanky
Kvalitné služby podľa skúseností iných - TopSlužby.sk
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka 2. časť
Neverwinter nights
Children Of Bodom-Hatebreeder
Kult Duny - 6. časť (Bonus)
Kult Duny - 5. časť (Filmy, Hry)
Dobré ráno. (morc certa, hora incerta...)
Kult Duny - 4. časť (Knihy 2/2)
Stretnutie Spoločenstva Tolkiena
GRAVE DIGGER – Knights Of The Cross
Kult Duny - 3. časť (Knihy 1/2)
Kult Duny - 2. časť (Pojmy)
Kult Duny - 1. časť (Úvod)
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka
Jackass
Vsetky clanky
Airsoft - Specnaz [4 clanky]
Básne [6 clankov]
Fantázia [4 clanky]
Filmy a DVD [51 clankov]
Hardware [10 clankov]
Hry [170 clankov]
Hry, návody [6 clankov]
Hudba [8 clankov]
Internet [7 clankov]
Knihy [6 clankov]
O AMME [4 clanky]
Pandemonium [10 clankov]
Poviedky [14 clankov]
Programy [18 clankov]
Rôzne [8 clankov]
Technické [3 clanky]
Úvahy [8 clankov]
Výuka [50 clankov]
Ako tlačiť s HP
Algoritmy v grafoch
Fake2
Faktúrka
Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0
Fract
HLSaver
Hry pre nenáročných + zdrojáky
Huffmanove kódovanie
IPicture2 & aggresiveoptimize.h
Maľované krížovky
MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP)
OpenGL - GLWnd
OpenGL AMMO Saver
OpenGL povinná literatúra
OpenGL – Intermezzo 1
OpenGL, časť 10
OpenGL, časť 11
OpenGL, časť 12
OpenGL, časť 13
OpenGL, časť 14
OpenGL, časť 15
OpenGL, časť 16
OpenGL, časť 17
OpenGL, časť 18
OpenGL, časť 8
OpenGL, časť 9
Opengl – Cloth Simulation
RenameR
SkinMagic
WinSocket Communication via VC++
Údajové štruktúry
viac...
Zábava [5 clankov]
Zdravie [15 clankov]
Celkovy pocet clankov: 407
Základy HTML časť 2 
Výuka | Dna 20.2.2002 | Petr Grolmus | 19 znamok, priemer 2.21 | 5706 videni | 279 WAP videni

Hyperlinky v jednom dokumentuHypertextové odkazy tvoří základní kámen jazyka HTML. Díky těmto odkazům je možné skákat na jiná místa v rámci jednoho dokumentu nebo otevírat libovolné dokumenty, které jsou uloženy na jakémkoliv WWW serveru kdekoliv na světě. Hypertextové odkazy jsou definovány příkazem <A>.
Například u dlouhých dokumentů je velice užitečné, když autor uvede hned na začátku dokumentu jeho stručný obsah, z jehož jednotlivých položek vedou hypertextová spojení, která čtenáře jedním kliknutím myši přenesou na požadované místo v dokumentu (příkladem může být stručný obsah na začátku každé lekce, viz. obsah lekce).
V tomto případě je nutné označit v textu místa, na která budou hyperlinky odkazovat. Druhou nezbytností jsou vlastní hyperlinky. Oba příkazy jsou uvozeny návěštím <A> (anchor). Místo v dokumentu, ke kterému se vztahuje nějaký hypertextový odkaz, se nazývá "kotva" a je definována atributem NAME. Příkaz ke skoku na tuto kotvu (nebo skok na jiný dokument) je definován atributem HREF (hypertext reference). Při odkazování na kotvu musí názvu této kotvy předcházet v atributu HREF znak "#". Při použití atributu HREF je oblast mezi návěštími <A> a </A> použita jako hypertextový odkaz, na který když kliknete myší, skočíte na jiné místo dokumentu, příp. na jiný dokument. Z tohoto důvodu nesmí zůstat kontejner <A> prázdný. Naopak při použití atributu NAME nemá obsah téhož kontejneru žádný význam.<UL>
<LH><B>Obsah lekce:</B></LH>
<A HREF="#local">
<LI>hyperlinky v rámci jednoho dokumentu</LI></A>
<A HREF="#remote">
<LI>hyperlinky na jiné HTML dokumenty</LI></A>
</UL>

Někde v dokumentu se nachází kotvy:
<A NAME="local"></A>
<A NAME="remote"></A>


<A href="url" name="návěští" title="text" rel="typ" rev="typ" methods="metoda" target="cílové_okno" shape=["default" | "circle x,y,z" | "rect x,y,w,h" | "polygon x1,y1,x2,y2,..."]>
...text...
</A>
párová značka sloužící pro zápis hypertextového odkazu; definuje odkaz na jiný dokument nebo na část téhož dokumentu; část uzavřená v kontejneru <A> ... </A> je normální text dokumentu; aby bylo zřejmé, že se jedná o odkaz, bývá tento text barevně odlišen a podtržen; vložením <IMG> do kontejneru <A> ... </A> lze vytvořit "hypertextovou grafiku" href URL cíle odkazu
name jméno použité v dokumentu jako návěští pro cíl skoku; návěští v dokumentu má obecně tvar <A NAME="jméno"> </A>; odkaz na toto návěští se zapisuje ve tvaru <A HREF="#jméno"> ... </A>
title stručný popisek dokumentu, na který značka odkazuje
rel určuje význam cílového dokumentu a jeho vztah k dokumentu stávajícímu
rev opak rel; určuje vztah aktuálního dokumentu k odkazovanému
typ je jeden z následujících definovaných názvů pro rel a rev (seznam není definitivní)
parent rodič
made autor (odkaz na domovskou stránku nebo mailto)
next následující dokument v hierarchii
previous předchozí dokument v hierarchii
methods mezerami oddělovaný seznam HTTP metod (GET, PUT, ...), které podporuje cílový objekt (málo podporovaný atribut)
target jméno okna, rámce nebo prohlížeče, ve kterém má být zobrazen dokument navázaný na tento odkaz; pokud jméno neexistuje vytvoří se okno nové; následuje seznam předem definovaných jmen
_blank pro dokument vždy využít nové okno
_self zobrazit v tomto okně (ruší účinek atribitu target ve značce <BASE>)
_parent zobrazit dokument v rámu či okně, ve kterém je zobrazen nejbližší nadřazený <FRAMESET>
_top pro zobrazení použít celé okno prohlížeče (ruší rozdělení okna na rámy)
shape definuje tvar a oblast jedné citlivé části obrázku zavedeného značkou <FIG>, při jejímž zvolení má prohlížecí program předat souřadnice této oblasi CGI skriptu kotvy; jedna z možností jak vytvořit klikatelný obrázek ve spojení s prvkem <FIG> (!nestandardní prvek!)
default implicitní tvar
circle kruh; x,y,r souřadnice středu a poloměru
rect obdélník; x,y,w,h souřadnice levého horního rohu, šířka a výška
polygon obecný mnohoúhelník; x1,y1,x2,y2, ... souřadnice jednotlivých vrcholů

Hyperlinky na jiné dokumentyPomocí atributu HREF je možno odkazovat v aktuálním dokumentu na kotvu i na soubory, které v sobě skrývají jiné dokumenty HTML. Při odkazování na soubory na jednom serveru je výhodné zadávat k souborům relativní cesty. Při takovém způsobu se vychází z adresáře, v němž je uložena aktuální stránka. Pro zadání cesty k podadresářům se nepoužívají obrácená lomítka "" (jako je tomu například u systému MS-DOS), ale lomítka normální "/".
Název kotvy umístěný v požadovaném dokumentu (je-li zadán jako součást hodnoty atributu HREF), vás kliknutím myši přenese přímo na požadované místo v novém dokumentu.Předchozí příklad, upravený pro jiný soubor ze stejného adresáře

<UL>
<LH><B>Obsah lekce:</B></LH>
<A HREF="hyperlnk.htm#local">
<LI>hyperlinky v rámci jednoho dokumentu</LI></A>
<A HREF="hyperlnk.htm#remote">
<LI>hyperlinky na jiné HTML dokumenty</LI></A>
</UL>Zřejmě největší význam hyperlinků se projeví až při použití odkazu na úplné (absolutní) URL adresy. Tímto způsobem je totiž možné propojovat libovolné HTML dokumenty, které jsou uloženy na kterémkoliv serveru ve světě.Předchozí příklad, upravený pro odkaz z jiného serveru

<UL>
<LH><B>Obsah lekce:</B></LH>
<A HREF="http://sellene.zcu.cz:88/indy/hyperlnk.htm#local"> <LI>hyperlinky v rámci jednoho dokumentu</LI></A>
<A HREF="http://sellene.zcu.cz:88/indy/hyperlnk.htm#remote"> <LI>hyperlinky na jiné HTML dokumenty</LI></A>
</UL>


Grafika v HTML dokumentechJazyk HTML umožňuje vkládat obrázky přímo do dokumentu prostřednictvím příkazu <IMG>. Obrázky jsou na WWW stránkách používány ve stále hojnější míře. V podstatě celý dokument se může skládat jen z obrázků, ovšem doba přenosu takovéto stránky z jiného serveru na Internetu může trvat i několik desítek minut.
Obrázky, které uvidíte v jakémkoliv dokumentu nejsou součástí zdrojového kódu, ale jsou někde uloženy na WWW serveru, nejčastěji v grafickém formátu GIF nebo JPEG. Název souboru s obrázem se do dokumentu vkládá pomocí atributu SRC.Příkladem může být například nadpis této lekce


<IMG SRC="images/grafika.gif">


V tomto příkladu je použita relativní URL adresa obrázku. Tato relativní adresa je vztažena k adresáři, v němž se nachází aktuální HTML stránka. Stejně jako u hypertextových odkazů lze použít i absolutní URL adresu. Příkaz <IMG> prohlížeč chápe jako jakýkoliv jiný příkaz pro psaní textu. V praxi to znamená, že obrázek není nijak odsazován, ani umístěn do nového odstavce.
Pokud následuje za sebou několik příkazů <IMG> tak, že mezi nimi není žádné návěští <P> (nový odstavec) nebo <BR> (vynucený přechod na novou řádku), prohlížeč zobrazí odpovídající obrázky vedle sebe, ovšem za předpokladu, že je k dispozici dostatek místa.
Obrázky lze centrovat buď pomocí příkazu <CENTER> nebo jejich umístěním do vystředěného odstavce (<P ALIGN=center>).
<IMG src="url" lowsrc="url" alt="alternativní_text" align=[top | middle | bottom | right | left | texttop | absmidlle | baseline | absbottom] width="šířka" height="výška" units=jednotka vspace="vertikální_odsazení" hspace="horizontální_odsazení" border="šířka_rámečku" ismap usemap="url">


nepárová značka, která do dokumentu zařazuje grafický objekt
src URL grafického objektu, který má být vložen do textu
lowsrc URL konceptové grafiky (prohlížecí program přenese konceptový tvar grafiky, dokompletuje celý dokument a až poté začne přenášet plné verze grafiky zadané atributy src)
alt alternativní text, který se vypisuje v případě, že prohlížecí program neumí (příp. nesmí) zobrazovat grafiku
align umístění grafického objektu vůči okolí
top horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem řádku
midlle střed grafiky bude zarovnán na účaří řádku
bottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
left vodorovné umístění na levý okraj; text obtéká grafiku zprava
right vodorovné umístění na pravý okraj; text obtéká grafiku zleva
texttop horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem textu na řádku
absmiddle střed grafiky bude zarovnán na střed řádku
baseline dolní okraj grafiky bude zarovnán na účaří řádku
absbottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku
width požadovaná šířka grafiky (prohlížecí program by měl grafiku zvětšit/zmenšit tak, aby její šířka při zobrazení byla rovna zadanému počtu bodů)
height požadovaná výška grafiky
vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve svislém směru
hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve vodorovném směru
units jednotka (implicitně pixely)
border šířka rámečku vytvořeného kolem grafiky představující odkaz; border=0 nebude vykreslen žádný rámeček
ismap označuje, že při stisknutí tlačítka myši v oblasti grafiky má prohlížecí program předat souřadnice této oblasti CGI skriptu kotvy
usemap URL na definici citlivých ploch obrázku (prvek MAP)

Hypertextová grafikaPodobně jako text mohou být v rámci kontejneru příkazu <A> (hypertextové odkazy) umístěny i obrázky. V tomto případě se pak jedná o tzv. "hypertextovou grafiku". Tímto způsobem lze velice jednoduše realizovat grafická menu.<BODY>
<A HREF="#obsah">
<IMG SRC="images/obsah.gif"></A>
<A HREF="#img">
<IMG SRC="images/img.gif"></A>
</BODY>

Poznámka: Výraznějšího efektu dosáhneme vycentrováním tohoto menu a zakázáním rámečku kolem hypertextové grafiky (BORDER=0)

<BODY>
<CENTER>
<A HREF="#obsah">
<IMG SRC="images/obsah.gif" BORDER=0></A>
<A HREF="#img">
<IMG SRC="images/img.gif" BORDER=0></A>
</CENTER>
</BODY>

Všude tam, kde používáte jako hyperlinků grafiku, je výhodné zadávat atribut ALT a do něj vepisovat text, který se zobrazí v prohlížečích, které neumějí grafiku zpracovávat. Bez tohoto opatření nelze hypertextovou grafiku v negrafických prohlížečích vůbec sledovat. Dalším důvodem k používání atributu ALT je výpis alternativního textu po celou dobu natahování obrázku. Díky tomu lze hyperlink použít dříve, než se na obrazovce objeví obrázek.


Umístění obrázkůObrázky je možné umísťovat v rámci řádku s textem. V tomto případě je s obrázkem zacházeno jako s každým jiným znakem textu. Výška obrázku například určuje výšku celého řádku a v normálním případě není možné, aby vedle jednoho obrázku bylo umístěno více řádek textu. K umísťování obrázku vůči řádku textu se používá atribut ALIGN.<BODY>
<A HREF="zaklady.htm">
<IMG SRC="images/sipka.gif" BORDER=0 ALIGN="bottom">
1. lekce</A><BR>
<A HREF="struktur.htm">
<IMG SRC="images/sipka.gif" BORDER=0 ALIGN="bottom">
2. lekce</A><BR>
<A HREF="format.htm">
<IMG SRC="images/sipka.gif" BORDER=0 ALIGN="bottom">
3. lekce</A><BR>
</BODY>

Obtékání obrázků textemPomocí nových hodnot atributu ALIGN "right" a "left" lze překonat zastaralé umísťování obrázků do textu a obrázky vložit na stránku zcela nezávisle na textu buď vlevo nebo vpravo - dochází k "obtékání" obrázku textem. Pomocí atributů HSPACE a VSPACE lze zajistit, aby text nebyl příliš blízko okraje obrázku.<BODY>
<IMG SRC="images/pr09b.jpg" ALIGN="left" HSPACE=10 VSPACE=10>
<H2>PR 09/b</H2>
Bílá kostra. Mechanismus synchron HERKULES umožňuje plynulé nastavení sklonu sedáku s opěradlem nezávisle na sobě. Je možné nastavit přítlak celého mechanismu v rozsahu váhy sedícího človeka mezi 60 - 100 kg. Ovládání mechanismu probíhá jednou páčkou. Aretace polohy je možná kdykoliv v průběhu "houpání".
</BODY>

Ovlivnění velikosti obrázkůAtributy WIDTH a HEIGHT umožňují měnit šířku a výšku obrázku. Je-li zadán pouze jeden z nich, prohlížeč upraví velikost druhé (nezadané) hodnoty tak, aby poměr stran zůstal stále stejný jako v originále. Zvětšení obrázku zpravidla vede ke ztrátě kvality. Naopak, pokud chcete zobrazovat obrázek menší, je lépe vytvořit obrázek nový (v požadovaném měřítku), aby nebylo nutné přenášet sítí velké množství dat. Zadání obou hodnot atributů lze využít k různým efektům. Například obrázek tvořený jediným barevným pixelem je možné použít jako oddělovač textu (viz. příklad).<BODY>
<IMG SRC="images/fial_px.gif" WIDTH=500 HEIGHT=4>
</BODY>

Grafický formát GIF89aV obrázcích lze k jedinečným efektům s úspěchem využít možností grafického formátu GIF89a, který umožňuje vytvářet animované GIFy a používat "transparentní" (průhlednou) barvu. Transparentní barvou v obrázku prosvítá pozadí. Tohoto efektu je využito v tomto programu k vytváření odstavce (odskok od levého okraje), kdy obrázek obsahující jediný transparentní pixel je zdeformován na šířku 30 pixelů a výšku 1 pixel.
Nejlepším příkladem na transparentnost je zobrazení kruhového objektu, jehož okolí je tvořeno průsvitnou barvou. Následující příklad ukazuje rozdíly mezi "normálním" GIFem a použitím transparentní barvy.Grafický formát GIF89a umožňuje tvorbu tzv. "animovaných GIFů", které oživují statické HTML stránky. K tvorbě těchto animovaných obrázků je možné použít např. program Gif Construction Set (pro systém Windows).

V případě obrázků na HTML stránkách je výhodné využívat možnosti, že jednou natažený obrázek v normálním případě prohlížeč uloží do vyrovnávací paměti, odkud je brán v případě, že je ze serveru opětovaně požadován. Když například opatříte všechny své dokumenty nějakým logem nebo stále se opakujícím grafickým symbolem, postačí tento obrázek stáhnout ze serveru pouze jednou, a to i přesto, že se vyskytuje všude.

Klikací mapy v obrázkuNa HTML stránkách Internetu se často setkáte s obrázky, v jejichž rámci jsou definovány různé "klikací" oblasti. Podle toho, v jaké oblasti kliknete myší, provede se konkrétní akce (většinou dojde k natažení určitého HTML dokumentu). Dříve tato funkce byla implementována pomocí CGI scriptů, avšak nyní je zpracování "klikacích" obrázků velmi jednoduché. Vše co o klikací oblasti potřebujete znát, jsou souřadnice těchto oblastí. K jejich určení existuje několik utilit (například sharewareový produkt MapThis, který je volně přístupný na Internetu).
Ve zdrojovém textu dokumentu HTML musí být v rámci kontejneru <MAP> oblastem přiřazeny zdroje (nejčasteji HTML dokumenty), které jsou po odklepnutí myši nataženy prohlížečem. To se provádí pomocí návěští <AREA>. K tomuto návěští existují atributy SHAPE sloužící k označení "klikací" oblasti, COORDS k zadání souřadnic a HREF k zadání URL adresy, odkud bude požadovaný dokument natažen. Souřadnice se zadávají v pixelech (pořadí u obdélníku: x-ová souřadnice levého horního rohu, y-ová souřadnice levého horního rohu, x-ová souřadnice pravého dolního rohu, y-ová souřadnice pravého dolního rohu). Kontejneru příkazu <MAP> je přiřazen název, který zajišťuje spojení s obrázkem umístěným do dokumentu příkazem <IMG>. Přiřazení příkazu <MAP> a obrázku se děje pomocí atributu USEMAP příkazu <IMG>. Stejně jako v případě použití lokální kotvy, i zde musí názvu oblastí předcházet znak "#".Obrázek s vyobrazením hodin, kde po odkliknutí dané hodiny dojde k natažení lekce s daným číslem do prohlížeče

<BODY>
<MAP NAME="hodiny">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="118,49 147,78" HREF="zaklady.htm">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="189,68 218,97" HREF="struktur.htm">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="186,125 215,154" HREF="format.htm">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="120,146 149,175" HREF="seznam.htm">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="45,124 74,153" HREF="hyperlnk.htm">
<AREA SHAPE="rect" COORDS="45,69 74,98" HREF="grafika.htm">
</MAP>
<CENTER>
<IMG SRC="images/hodiny.gif" USEMAP="#hodiny" BORDER=0>
</CENTER>
</BODY>


<MAP name="návěští">
...vymezení citlivých oblastí příkazem <AREA>...
</MAP>
párová značka, která umožňuje definovat "hypertextově citlivé plochy" obrázků
name jméno; vytváří v dokumentu návěští použitelné jako cíl atributu usemap uvedenému v prvku IMG; odkaz (URL) na toto návěští se zapisuje ve tvaru <IMG ...usemap="#jméno"...>


<AREA shape=[default | circle | rect | polygon] coords="souřadnice_oblasti" href="url" alt="alternativní_text" target="cílové_okno">
nepárová značka sloužící k popisu jedné citlivé oblasti na grafickém objektu a specifikaci hypertextového odkazu svázaného s touto oblastí shape definuje tvar oblasti obrázku
default implicitní tvar
circle kruh
rect obdélník
polygon obecný mnohoúhelník
coords definuje souřadnice (rozměry) oblasti obrázku
x,y,r souřadnice středu a poloměr kruhu
xl,yl,xp,yp souřadnice levého horního a pravého dolního rohu pro obdélník
x1,y1,x2,y2,... souřadnice jednotlivých vrcholů pro obecný mnohoúhelník
href URL cíle odkazu
target jméno okna, rámce nebo prohlížeče, ve kterém má být zobrazen dokument navázaný na tento odkaz
alt alternativní text, kterým se nahrazuje grafika v případě, kdy prohlížecí program neumí nebo nesmí zobrazovat grafiku

Pozadí HTML dokumentuV jazyce HTML lze nastavit motiv pozadí celého HTML dokumentu pomocí atributu BACKGROUND u návěští <BODY>. Tomuto atributu je přiřazena URL adresa grafiky, ze které je pak poskládán podklad stránky tak, že těsně na jeden obrázek navazuje další. Pokud je motiv zvolen chytře, lze pomocí jednoho malého obrázku vytvořit velmi působivé pozadí. Při výběru pozadí dokumentu je však nutné mít stále na paměti, že musí být voleno tak, aby nepůsobilo rušivě, a aby text stránky byl dobře čitelný.
Vůbec nejideálnější případ je, když obrázek tvořící pozadí působí po sesazení jednolitým dojmem. Takovéto plochy lze vytvořit například využitím "Kai's Power Tools" filtrů pro program Adobe Photoshop.


Definice barevV novějších verzích prohlížečů lze definovat barvy pozadí i písma. Barvu je nutné zadat ve formátu šestimístného kódu hexadecimálních číslic. Vždy dva po sobě jdoucí znaky definují odstín jedné ze tří základních barev modelu RGB (R - red, G - green, B - blue = červená, zelená, modrá). Hodnoty odstínů barev je tedy možné ukládat v rozmezí 0 - 255 (! převedených do hexadecimálního kódu !) ve tvaru RRGGBB, před který se přidá znak "#".

Příklad nastavení barvy pozadí na žlutou:

<BODY BGCOLOR="#FFFF00">
Vše se teď bude psát na žluté pozadí!
</BODY>

Tento způsob zápisu je již na první pohled velmi nepohodlný. Z tohoto důvodu zavedl Netscape běžné názvy pro barvy, například: "yellow", "blue", ... Používat toto zjednodušení se však nedoporučuje, neboť ostatní prohlížeče neznají toto rozšíření a zmíněné barvy přečíst nedokáží. Například barva "red" způsobí v Exploreru modré zabarvení pozadí.
V některých HTML editorech jsou implementovány také šikovné funkce pro volbu barev. Příkladem těchto editorů mohou být například Kenn Nesbitt's Web Edit a HTML Assistant Pro.
V Netscape Navigatoru lze v rámci příkazu <BODY> definovat atributy: BACKGROUND, BGCOLOR, TEXT, LINK, VLINK, ALINK.

<BODY background="url" bgcolor=" barva" text="barva" link=" barva" alink="barva" vlink=" barva">
...tělo dokumentu...
</BODY>
párová značka ohraničující celou hlavní část dokumentu
background URL obrázku použitého jako podklad
bgcolor barva podkladu dokumentu
text barva normálního textu
link barva hypertextových odkazů
alink barva aktivních (právě vybraných) odkazů
vlink barva již použitých odkazů

Barevné písmoBarvu písma lze velice jednoduše měnit pomocí atributu COLOR u příklazu <FONT>.


Změna barvy písma na červenou:

<BODY>
<FONT COLOR="#FF0000">
Jak se Vám líbí červené písmo?
</FONT>
</BODY>


<FONT size=n color="barva" face="typ">
...text...
</FONT>
výběr velikosti, barvy a typu písma
size velikost písma (nabývá hodnot od 1 do 7; 7 je největší písmo)
color barva písma
face typ písma

Pou�ita literat�ra

Heiko Knappe, Till S.Schwalm: HTML a Java - Chip Special (katal.č.:CH036)
z tohoto zdroje byla čerpďż˝na předev��m nďż˝plň vďż˝ech vďż˝ukovďż˝ch lekcďż˝
(c) 1996 Vydavatelstvďż˝ Vogel Publishing, s.r.o. v licenci německďż˝ho nakladatelstvďż˝ Vogel International Verlag GmbH

Pavel Mikle: Referenčnďż˝ přďż˝ručka jazyka HTML
kniha obsahuje seznam přďż˝kazů jazyka HTML verze 3.2
(c) 1996 Unis Publishing s.r.o.

Petr Lampa: Syst�m WWW (8.d�l) - Connect 11/96
tento člďż˝nek (strana 38 - 40) se zabďż˝vďż˝ nestandradnďż˝mi roz��řenďż˝mi jazyka HTML
vydalo nakladatelstvďż˝ Computer Press, s.r.o.


Najnovsie clanky od tohto redaktora
Podobne clanky