Hlavne menu We are sorry, but magazine AMMO is suspended. Here is just read-only access to the articles archive. Some features are removed because they were outdated, pointless in read-only (voting and pools), or it was missused by spammers (comments) etc. Now the webpages aren't maintained so when something will get broken most probably it won't be fixed at all. If you liked our magazine then please make donation with paypal so we can pay for traffic on this server.

TOP Vuka
01 Maovan krovky 103 bodov
02 OpenGL, lkadlo 38 bodov
03 MySQL (+ pouitie Visual C++ a PHP) 28 bodov
04 OpenGL, as 1 21 bodov
05 Huffmanove kdovanie 19 bodov
06 Pascal, as 1 18 bodov
07 Ako tlai s HP 16 bodov
08 Zklady HTML as 2 16 bodov
09 Zklady HTML as 3 13 bodov
10 Hry pre nenronch + zdrojky 10 bodov
11 OpenGL, vod 8 bodov
12 Faktrka v4.0 + zdrojky v MS Visual C++ 6.0 7 bodov
13 OpenGL Intermezzo 1 7 bodov
14 OpenGL povinn literatra 6 bodov
15 Zklady HTML as 1 6 bodov
Najnovsie clanky
Kvalitn sluby poda sksenost inch - TopSluby.sk
LOTR - Dve vee - Parodia - Scnka 2. as
Neverwinter nights
Children Of Bodom-Hatebreeder
Kult Duny - 6. as (Bonus)
Kult Duny - 5. as (Filmy, Hry)
Dobr rno. (morc certa, hora incerta...)
Kult Duny - 4. as (Knihy 2/2)
Stretnutie Spoloenstva Tolkiena
GRAVE DIGGER Knights Of The Cross
Kult Duny - 3. as (Knihy 1/2)
Kult Duny - 2. as (Pojmy)
Kult Duny - 1. as (vod)
LOTR - Dve vee - Parodia - Scnka
Jackass
Vsetky clanky
Airsoft - Specnaz [4 clanky]
Bsne [6 clankov]
Fantzia [4 clanky]
Filmy a DVD [51 clankov]
Hardware [10 clankov]
Hry [170 clankov]
Hry, nvody [6 clankov]
Hudba [8 clankov]
Internet [7 clankov]
Knihy [6 clankov]
O AMME [4 clanky]
Pandemonium [10 clankov]
Poviedky [14 clankov]
Programy [18 clankov]
Rzne [8 clankov]
Technick [3 clanky]
vahy [8 clankov]
Vuka [50 clankov]
Ako tlai s HP
Algoritmy v grafoch
Fake2
Faktrka
Faktrka v4.0 + zdrojky v MS Visual C++ 6.0
Fract
HLSaver
Hry pre nenronch + zdrojky
Huffmanove kdovanie
IPicture2 & aggresiveoptimize.h
Maovan krovky
MySQL (+ pouitie Visual C++ a PHP)
OpenGL - GLWnd
OpenGL AMMO Saver
OpenGL povinn literatra
OpenGL Intermezzo 1
OpenGL, as 10
OpenGL, as 11
OpenGL, as 12
OpenGL, as 13
OpenGL, as 14
OpenGL, as 15
OpenGL, as 16
OpenGL, as 17
OpenGL, as 18
OpenGL, as 8
OpenGL, as 9
Opengl Cloth Simulation
RenameR
SkinMagic
WinSocket Communication via VC++
dajov truktry
viac...
Zbava [5 clankov]
Zdravie [15 clankov]
Celkovy pocet clankov: 407
Pascal, as 2 
Vuka | Dna 23.8.2001 | Johny | 3 znamky, priemer 4.33 | 4333 videni | 627 WAP videni

Kee niekto mi povedal, e sa s tm nemm a tak ponha, tak
som sa rozhodol, e ete chvu ostanem pro jednoduchch
programoch. Toto je program, ktor som urobil pri mojich zaiatkoch
a je dos inn. Vysvetlm ho po krokoch :
1.program = oznauje program, o ktor sa jedn, nijako to na
vsledn program nevplva.
2.uses Crt = zadefinovanie kninice
3.var premenn, ktor bud pouit
4.procedure = innos, ktor sa vykon pri kadom jej volan,
inak cel program by mal chodi na procedrach a funkcich
5.Samotn program

Funkcia programu: U samotn nzov hovor, e ide o zabezpeenie
potaa, ale pod dosom, pretoe je tu pouit prkaz
Checkbreak=false, a to znamen, e nie je program mon poas chodu
zastavi nijakou klvesovou skratkou, okrem resetu sa to ned. Pod
Windowsom je to vak mon, lebo program jednoducho vypnete.

Vimnite si hlavne TextColor, a TextBackground, no a Textattr,
skste prs na to ak je medzi tm rozdiel. alej je tu pouit
prkaz cyklu while. Pouva sa v tvare
while podmienka do begin
end;

priom podmienka sa najprv vyhodnot, pri repeat najprv ecko
prebehne a a potom pri until sa hodnot podmienka.

program lock;
uses Crt;
var v,t:byte;
kod:string;

procedure tien;
begin
TextColor(white);
TextBackground(black);
clrscr;
TextAttr:=112;
v:=1;
repeat
v:=v+1;
GotoXY(3,v);
Write('
');
until v=24;
end;

begin
CheckBreak:=False;
tien;
TextAttr:=27;
GotoXY(7,4);
Write('');
GotoXY(7,5);
Write(' Je mi luto, ale bez kodu to nepojde ... ');
GotoXY(7,6);
Write('');
kod:='';
if kod='ba' then write('Janojegood');
if kod='fh' then write('1234567890');
while kod<>'1234567890' do
begin
kod:='';
TextAttr:=28; GotoXY(19,12);
Write('');
GotoXY(19,13);
Write(' Write PASSWORD : ');
GotoXY(19,14);
Write(' ');
GotoXY(19,15);
Write(' ');
GotoXY(19,16);
Write(' ');
GotoXY(19,17);
Write('');
TextAttr:=27;
GotoXY(36,15);
for t:=1 to 10 do begin
kod:=kod+readkey;
write('*');
end;
end;
if kod='dd' then write('{while kod<> JohnyBravo ;}');
textAttr:=7;
clrscr;
write('OK');
end.


Najnovsie clanky od tohto redaktora
Podobne clanky