Hlavne menu We are sorry, but magazine AMMO is suspended. Here is just read-only access to the articles archive. Some features are removed because they were outdated, pointless in read-only (voting and pools), or it was missused by spammers (comments) etc. Now the webpages aren't maintained so when something will get broken most probably it won't be fixed at all. If you liked our magazine then please make donation with paypal so we can pay for traffic on this server.

TOP Výuka
01 Maľované krížovky 103 bodov
02 OpenGL, lákadlo 38 bodov
03 MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP) 28 bodov
04 OpenGL, časť 1 21 bodov
05 Huffmanove kódovanie 19 bodov
06 Ako tlačiť s HP 16 bodov
07 Základy HTML časť 2 16 bodov
08 Základy HTML časť 3 13 bodov
09 Hry pre nenáročných + zdrojáky 10 bodov
10 OpenGL, úvod 8 bodov
11 Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0 7 bodov
12 OpenGL – Intermezzo 1 7 bodov
13 OpenGL povinná literatúra 6 bodov
14 Základy HTML časť 1 6 bodov
15 WinSocket Communication via VC++ 6 bodov
Najnovsie clanky
Kvalitné služby podľa skúseností iných - TopSlužby.sk
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka 2. časť
Neverwinter nights
Children Of Bodom-Hatebreeder
Kult Duny - 6. časť (Bonus)
Kult Duny - 5. časť (Filmy, Hry)
Dobré ráno. (morc certa, hora incerta...)
Kult Duny - 4. časť (Knihy 2/2)
Stretnutie Spoločenstva Tolkiena
GRAVE DIGGER – Knights Of The Cross
Kult Duny - 3. časť (Knihy 1/2)
Kult Duny - 2. časť (Pojmy)
Kult Duny - 1. časť (Úvod)
LOTR - Dve veže - Parodia - Scénka
Jackass
Vsetky clanky
Airsoft - Specnaz [4 clanky]
Básne [6 clankov]
Fantázia [4 clanky]
Filmy a DVD [51 clankov]
Hardware [10 clankov]
Hry [170 clankov]
Hry, návody [6 clankov]
Hudba [8 clankov]
Internet [7 clankov]
Knihy [6 clankov]
O AMME [4 clanky]
Pandemonium [10 clankov]
Poviedky [14 clankov]
Programy [18 clankov]
Rôzne [8 clankov]
Technické [3 clanky]
Úvahy [8 clankov]
Výuka [50 clankov]
Ako tlačiť s HP
Algoritmy v grafoch
Fake2
Faktúrka
Faktúrka v4.0 + zdrojáky v MS Visual C++ 6.0
Fract
HLSaver
Hry pre nenáročných + zdrojáky
Huffmanove kódovanie
IPicture2 & aggresiveoptimize.h
Maľované krížovky
MySQL (+ použitie Visual C++ a PHP)
OpenGL - GLWnd
OpenGL AMMO Saver
OpenGL povinná literatúra
OpenGL – Intermezzo 1
OpenGL, časť 10
OpenGL, časť 11
OpenGL, časť 12
OpenGL, časť 13
OpenGL, časť 14
OpenGL, časť 15
OpenGL, časť 16
OpenGL, časť 17
OpenGL, časť 18
OpenGL, časť 8
OpenGL, časť 9
Opengl – Cloth Simulation
RenameR
SkinMagic
WinSocket Communication via VC++
Údajové štruktúry
viac...
Zábava [5 clankov]
Zdravie [15 clankov]
Celkovy pocet clankov: 407
Pascal, časť 1 
Výuka | Dna 16.11.2001 | Johny | 19 znamok, priemer 2.63 | 3037 videni | 435 WAP videni

{/Akta 245/613}
{Vyšetrovateľ: Koner Doyle}
{Všetky poznámky budem písať ako v packale}

1. Čo je to Pascal?
Pascal patrí medzi novšie programovacie jazyky. Tento jazyk
bol navrhnutý v roku 1971. Jeden zo zakladateľov je prof.
N. Wirth. Najviac pri návrhu sa zdôrazňovala aj jeho vhodnosť pre
výučbu programovania, čo sa aj odrazilo na jeho popularite. Je
dostupný takmer na všetkých počítačoch. Od návrhu v roku 1971
prešiel jazyk pascal viacerými úpravami. Najviac publikácií je
založených na revidovanje definícii z roku 1978.

2. Výhody tohto jazyka.
Výhodou tohto jazyka je asi to, že všetky inštrukcie a
procedúry majú logické značenie a teda aj význam. Napr. príkaz
ClrScr používame na vyčistenie obrazovky, znamená to po anglicky
ClearScreen. Tí, čo sa učia po anglicky alebo niečo po anglicky
vedia, to budú mať ľahšie.

Začneme teda od základov: "Pascal je, bol a hádam aj bude."
Aj keď ja sa snažím prejsť na assembler, ale to je o inom.
No, ale vážne:
Dúfam, že si ho obľúbite, programovanie v pascale nie je veľmi
ťažké. Stačí len pochopiť funkcie a procedúry jednotlivých
programov.
UNIT : je to súbor, resp. knižnica, ktorá obsahuje rôzne
procedúry a funkcie.
PROCEDÚRA: je činnosť, ktorá sa vykoná pri jej spustení.
Procedúra je skupina príkazov, ktorá sa vykoná pri napísaní názvu
tejto procedúry. Slúži ako uľahčenie programov. Aby sme nemuseli
vypisovať stále to isté, tak si to zadefinujeme do procedúry,
a potom nám stačí napísať jej meno a ona sa automaticky vykoná.
Teraz sa oboznámite so základnou stavbou každého programu :

1. zadefinujeme používané UNITY
2. zadáme použité premenné
3. môžme pridať rôzne procedúry
4. program začneme príkazom BEGIN
5. .. ;
6. program ukončíme príkazom END.


Nesmieme zabúdať dávať za každým príkazom bodkočiarku,
výnimkou je príkaz begin a ešte nejaké iné. Program ukončíme
"end.", bodka signalizuje, že je tu koniec programu, ak by tam
bola namiesto bodky bodkočiarka, znamenalo by to, že ide len o časť
programu, napríklad o koniec podprogramu. Ak ste predtým
programovali v BASICu, tak pre vás bude platiť to, čo pre mňa
"Zvyknete si".
Na začiatok som pre vás pripravil praktický problém: "Ako
urobiť program, ktorý by za mňa počítal obsah kvádra?" Samozrejme,
že vy si môžete potom program prerobiť na zložitejšie geometrické
útvary.

Tak toto by asi bolo moje riešenie:

uses Crt;
var str_a, str_b, str_c, objem: Longint;
begin
clrscr;
GotoXY(2,2);
Writeln('Napis velkost strany a (len cele cisla): ');
Read(str_a);
Writeln('Napis velkost strany b (len cele cisla): ');
Read(str_b);
Writeln('Napis velkost strany c (len cele cisla): ');
Read(str_c);
objem:=str_a * str_b * str_c;
GotoXY(5,8);
Writeln('Obsah kvadra je ',objem,' v danej jednotke');
Writeln;
Write(' Stlacte nieco ...');
readkey;
end.

Poďme si celý program pekne rozobrať. Ešte niečo: Ak ste
boli pri programovaní v inom jazyku, ako napr. v Basicu, tak odteraz
už nemusíte dávať čísla riadkov. Ak ich však chcete používať
musíte to spraviť príkazom Label (ale to inokedy).

uses Crt; - zadefinovanie knižnice odkiaľ budem čerpať príkazy,
vyskytujú sa tu najbežnejšie príkazy. (Clrscr, ReadKey,...) neviem
naspamäť.

var premenna: Longint; - zadefinovanie premenných, ktoré budem
v programe používať. Var je príkaz, ktorým toto všetko robíme,
teda tvar je VAR vasa_premenna: typ premennej. Ten typ môže byť
byte, integer, LongInt, Word, File, array. Nám však bude stačiť
byte, integer a možno si priberieme ešte aj ďalšie.

Typ Rozsah Veľkosť
Shortint 128..127 8-bit
Integer -32768..32767 16-bit
Longint -2147483648..2147483647 32-bit
Byte 0.255 8-bit
Word 0.65535 16-bit


GotoXY(2,2); - postavenie kurzora na obrazovke (od hora a prava
2) pozície kurzora môžme tiež dosiahnuť takto: x:=WhereX;
y:=WhereY; kde x a y si zadefinujeme ako byte.
Je tiež nezmyselné, aby sme si tieto premenné zadefinovali
ako LongInt, zbytočne tým iba rezervujeme miesto, ktoré sa
nevyužije.

Writeln(' Text '); - Výpis textu na obrazovku na aktuálnu pozíciu
kurzora. Základný tvar je WRITELN('vas_text'); treba si všimnúť,
že namiesto úvodzoviek tam sú apostrofy.

Read(premenna); - Načítanie premennej z klávesnice. Základný tvar
je súhlasný s tým hore.

objem:=str_a * ...atd. - určenie čomu sa má rovnať premenná objem,
ako ste si niektorí všimli, nepíšeme už ako v Basicu let=..., ale
rovno premenna:=... Treba si tiež všimnúť, že je tam : a potom =.

readkey; - Načítanie klávesy, v našom prípade len počkanie na
stlačenie akéhokoľvek klávesu.

Unity môžte používať nasledújuce: System, Overlay, Crt, Dos,
Printer, Graph, Strings, WinDos, Turbo3, Graph3

Nezabudnite na dodržiavanie správnej syntaxe príkazov. Začať
by ste mohli tak, že by ste prepisovali tento vzorový príklad,
vložili by ste si povedzme ešte jednu premennú, zmenili vzorec a čo
vás ešte napadne.
Pri operáciách ako sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie
sa v pascale používajú nasledujúce znaky : +, -, * -> násobenie
a / -> delenie. K zmenám došlo iba pri násobení a delení.
Dávajte si tiež pozor na zvolenie správneho typu premennej a
nie, že si dáte typ premennej byte a budete čakať, že tam
natlačíte číslo 5 000 000 000 000 000.


Pod pascalom v novších verziách nájdete aj prekladače a je
možné tu robiť aj v assembleri. Nerobte si hneď predstavy, že hurá,
programujem v assembleri, nič také. Ak náhodou už robíte
v assembleri a chceli by ste mi to ukázať (ja to tak dobre neviem)
budem len rád :-)

To je nadnes všetko.

PS: Ak som sa v nejakej procedúre alebo v príkaze "sekol",
odpustite mi, ani ja nie som dokonalý.


Najnovsie clanky od tohto redaktora
Podobne clanky